Åssætra i Nord-Torpa

Åssætra
 
Åssætra i Synnfjell ligger på veststiden av elven Synna, og har direkte ankomst til fjellet via merkede stier, 5 minutters gange før man er over tregrensa. Hyttene har panorama utsikt nordover og østovertil fjellet. Det er mange mil med oppkjørte skiløyper med dobbeltspor for klassisk og skøytetrasè 100 meter fra hyttene. Sæterrunden er en av to prioriterte runder ift oppkjøring av løyper. Løypenettet er både nede i skogsterrenget og på fjellet. For mer informasjon se  http://synnfjellspor.no/  og https://skisporet.no/setView/61.0814681/9.903595/12.72/norges_grunnkart
Sommerstid finnes også alt man kan tenke seg av muligheter for gå- og løpeturer på fjellet, sykkelturer på milevis med grusveier innover i fjellet. I tillegg er det mange attraktive fiskevann og jaktmuligheter. Det gode livet for idrett, friluftsliv og rekreasjon finner du i Synnfjell.

Hyttene som bygges har adresse Åssætersvingen 49 b,c og d. 49c er merket med rødt når man åpner link nedenfor.  Stier i området fremkommer som som røde stiplete linjer.

https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=14&lat=6781058.61&lon=226589.47&markerLat=6780890.340704863&markerLon=226290.33564519847&panel=searchOptionsPanel&showSelection=false&sok=%C3%85ss%C3%A6tersvin